Videos

واقعیت فنگ شویی، آیا فنگ شویی خرافات است؟

واقعیت فنگ ­شویی چیست؟ فنگ­شویی علم و هنر استفاده از قوانین طبیعت در زندگی و فضاهای مختلف کار و زندگی است. با استفاده از قوانین فنگ­ شویی انرژی مثبت، سلامتی، بهبود روابط و موفقیت در زندگی ما جریان می­ یابد. فنگ ­شویی بیان می ­کند که در همه جا و همه چیز انرژی وجود دارد […]